En grönskande stadsdel

På Drottninghög har naturen och det sociala fått gå hand i hand. Gemensamma platser med mycket grönska har fått ta alltmer plats i takt med att befolkningen växer.

Växthuset

Omgivet av gemensamma grönområden har ett engelskt växthus byggts. Det har blivit en populär mötesplats för många av Drottninghögs invånare. Det drivs av de boende på området, stöds av Helsingborgs stad och är en plats där blommor, grönsaker och sociala kontakter kan trivas och frodas. Läs om Drottninghögs odlarförening på Odlarföreningen.se

Växthuset på Drottninghög

Körsbärslunden

En vacker körsbärsodling planterades våren 2018 med nästan hundra nya träd, både inhemska och exotiska sorter, som symboliserar den mångfald som finns – och önskas – på Drottninghög.

Körsbärsblomning på Drottninghög