Kontakt

Anders Landsbo – Projektledare DrottningH SLF 
anders.landsbo[at]helsingborg.se
042-10 30 36

Charlotte Svensson – Ansvarig planarkitekt SBF
charlotte.svensson[at]helsingborg.se
042-10 50 47

Arne Gunnarsson – Ansvarig kommunikatör SLF
arne.gunnarsson[at]helsingborg.se
042-10 51 31

Gunnar Blomé – Projektchef Helsingborgshem
gunnar.blome[at]helsingborgshem.se
042-20 82 10

Charlotte Olsson – Exploateringsingenjör MEX
charlotte.olsson[at]helsingborg.se
042-10 48 67

Sofie Karlsborn – Miljöstrateg MF
sofie.karlsborn[at]helsingborg.se
042-10 33 62

Samir Kafedzic  – Strategisk utvecklare AMF, Sammankallande “Gruppen för social frågor”.
samir.kafedzic[at]helsingborg.se
042-10 24 94

Alfred Nerhagen – Landskapsarktiekt SBF
Alfred.nerhagen[at]helsingborg.se
042-10 59 22