Om DrottningH

Projekt DrottningH är Helsingborgs stads projekt för att utveckling och förändra stadsdelen Drottninghög.

I projektet arbetar alla stadens förvaltningar tillsammans med den största fastighetsägaren, AB Helsingborgshem. Projektet beräknas hålla på i cirka 20 år präglas av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Projekt DrottningH har en bred politisk förankring och ägs av en politisk styrgrupp. Projektet leds av tjänstemän och i projektet arbetar personer från flera av stadens  olika förvaltningar och bolag.

Syftet med projekt DrottningH är att Drottninghög ska vara en integrerad del av staden – fysiskt, mentalt och socialt.