Om projekt DrottningH

Projekt DrottningH ska under hela genomförandetiden präglas av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Detta realiseras genom att DrottningH följer och bidrar till de övergripande mål som finns framtagna för Helsingborgs stad, som samtliga syftar till att uppnå en hållbar utveckling för staden och dess invånare.

Den hållbara utvecklingen kan mätas genom hur väl projektet uppnår önskade effekter på människa, miljö och ekonomi. DrottningH formulerar och genomför aktiviteter och mäter sitt arbete mot de effekter som formulerats som huvudmål för projektet.

Effektmål