Barn och unga i fokus

Drottninghög ska vara en stadsdel där barn och unga trivs. Projekt DrottningH har som mål att involvera barn och unga genom att lyfta deras tankar och idéer om Drottninghög.

Drottninghög 2019-06-16. Familj med barnvagn promenerar, dotter blåser såpbubblor.

Dialogen med barn och unga har präglat projektet på många sätt. Målet att skapa trygga mötespunkter har format Drottninghögs utseende där nya lekplatser och träffpunkter fått ta mer plats än innan.

Lekplatsen Prinsessor och Drakar

Ett av delprojekten som barn har deltagit i är formgivningen av lekplatsen Prinsessor och Drakar. Temat för lekplatsen togs fram i samarbete med barn som då gick i mellanstadiet. Idag är lekplatsen en populär mötespunkt för invånare på Drottninghög men attraherar även besökare från många andra stadsdelar runtom i Helsingborg.

Lekplatsen Prinsessor och Drakar.

Vattenlekan

Under sommaren 2022 invigdes vattenlekan på Drottninghög som är den första av sitt slag i Helsingborg. En härlig plats sommartid där du kan både leka och svalka dig utan kostnad.

Bild på Vattenlekan. Fotograferat av Jonas Linné, Helsingborgshem