Studenter

Projekt DrottningH är intresserade av dig som vill genomföra projektarbeten eller examensarbeten med DrottningH eller Drottninghög som case.

Eftersom det finns risker med att utsätta invånarna i ett bostadsområde för allt för många studier är vi måna om att det finns en hög nivå av förståelse, ansvarstagande och integritet när studierna väl genomförs. Normalt finns det inga resurser avsatta inom projektet för att handleda studenter vilket innebär att du behöver vara mycket självständig.

För att vi på ett bra sätt ska kunna ta ställning till hur ditt ämne och studieupplägg passar in i de pågående stadsutvecklingsprocesserna vill vi att du fyller i nedanstående frågor.

Formuläret finns också som PDF här.

Avbryt

Lämna en kommentar