Drottninghög var ett av de första områdena som byggdes enligt det så kallade miljonprogrammet för att lösa bostadsbristen. Dessa typer av områden blev kända för (eller kanske ökända) för sin monotona utformning och brist på mångfald. Men, i snart 11 år har Drottninghög varit en plats där staden och invånare tillsammans blåst nytt liv i området. Samverkan och dialog har varit grunden för projektet, för att kunna skapa en hållbar framtid på Drottninghög.

Utvecklingsprojektet präglas av innovativa lösningar, som är baserade på invånarnas behov. Drottninghög ska inte längre kännas som en monoton plats i brist på mångfald. Istället ska Drottninghög kännas som en självklar mötespunkt för gemenskap, nytänkande och spännande upplevelser, och vi är på god väg dit. Upptäck nya bostadsområden, odlingsprojekt och lekplatser tagna direkt ur ett barns fantasi.

Projektet har genererat globalt intresse, BBC har bland annat producerat en kortare film som presenterats av Helsingborgshem. Filmen handlar om Drottninghög och vad invånarna själva tycker om projektet. Se filmen om Drottninghög på BBC.com

Ur gemenskap och dialog skapas en integrerad stadsdel, fysiskt, mentalt och socialt.