DrottningH

I projektet DrottningH arbetar vi med att utveckla och förändra bostadsområdet Drottninghög. Det ska vi göra i 20 år - minst.

”Drottninghög ska vara en integrerad del av staden – fysiskt, mentalt och socialt”.

Stadsdelsutvecklingen inom projektet gör staden tillsammans med fastighetsägaren, AB Helsingborgshem. Projektet handlar om att skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i området.

Projektet arbetar utifrån 4 övergripande strategier:

  • Koppla samman och riv barriärer
  • Förtäta stadsdelen och skapa variation
  • Öppna processen och samverka
  • Barn och unga i fokus