Projektorganisation

AMF: Arbetsmarknadsförvaltningen.
FF: Fastighetsförvaltningen.
KF: Kommunfullmäktige.
KS: Kommunstyrelsen.
MEX: Mark och exploaterings enheten.
MF: Miljöförvaltningen.
NOD: Näringslivs och destinationsutveckling.
NSR: Nordvästra Skånes Renhållnings AB. 
Räddningstjänsten NV: Räddningstjänsten  Skåne nordväst.
SBF: Stadsbyggnadsförvaltningen.
SBN: Stadsbyggnadsnämnden
SFF: Skol- och fritidsförvaltningen.
SLF: Stadsledningsförvaltningen.
SOF: Socialförvaltningen.
Ökab: Öresundskraft AB.