Planprogrammet

planer2-1024x342 I december 2012 godkändes planprogrammet för Drottninghög. Planprogrammet beskriver vilka intentioner som finns för området och förklara förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser i planen.

Planprogrammet för Drottninghög
Här kan du ladda ner planprogrammet som pdf. Eftersom dokumentet är stort så är det uppdelat i tre delar.

Planprogram Drottninghög  Del1
Planprogram Drottninghög Del2
Planprogram Drottninghög Del3

Det finns fler dokument som har tagits fram i samband med arbetet med olika planer. Vill du se dessa dokument kontaktar du Helsingborg kontaktcenter. Du behöver då diarienumret för respektive plan.

Diarienumret för planprogrammet är 1629/2009