Planprogrammet

Planprogrammet

I december 2012 godkändes planprogrammet för Drottninghög. Planprogrammet beskriver vilka intentioner som finns för området och förklarar förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser i planen. Sedan planprogrammet godkändes har det gjorts förändringar. De finns redovisade i PM Strukturbild Drottninghög 2018.

Strukturbild Drottninghög 2018

PM Strukturbild Drottninghög 2018 (pdf, 7,2 MB)

Planprogrammet för Drottninghög

Här kan du ladda ner planprogrammet som pdf. Eftersom dokumentet är stort så är det uppdelat i flera delar.

Planprogram Drottninghög, del1 och 2 (pdf, 11 MB)
Planprogram Drottninghög, del3 (pdf, 10 MB)

Diarienumret för planprogrammet är 1629/2009.