Dialogarbetet

Samverkan och bred dialog med boende, stadens förvaltningar och andra parter utgör grunden för utvecklingen av projekt DrottningH. Stolta och engagerade invånare har varit grunden för att framgångsrikt utveckla området.

För snart 10 år sedan började man med att djupintervjua 300 invånare kring det planerade renoveringsarbetet samt behov, önskemål och drömmar för hemmet. Det resulterade i värdefull kunskap gällande invånarnas prioriteringar när det gäller bostaden. Detta lade grunden för att förvandla Drottninghög till ett blomstrande och livfullt område. Projektet Dialog 3.0 har engagerat invånarna i stadens arbete under de senaste tre åren. Ungdomarna har involverats i stadsplaneringen, visualiserat drömmar och visioner för Drottninghög samt kommunicerat och ökat kunskapen om planerna i området.

Några exempel på det goda ”snacket”

  • Drottabladet är ett forum för de som bor och arbetar i Drottninghög med omnejd. Vem som helst kan vara redaktör och det fungerar som en online-tidning för att dela nyheter, evenemang och övriga rekommendationer.
  • Den centrala lekplatsen Prinsessor och Drakar designades av barn tillsammans med DrottningH och det lokala biblioteket IdeA. Lekplatsen har öppnat upp stadsdelen för utomstående och lockar nu familjer från hela Helsingborg.
  • Ide A är ett unikt bibliotek. De har en egen budget och lokala invånare är engagerade för att vara länken mellan olika grupper och organisationer i Drottninghög. Det är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog, ett kulturellt nav för att utforska de byggstenar som krävs för att bygga morgondagens Drottninghög.
  • Rekrytera, ett treårigt rekryteringsprojekt som engagerar boende från Drottninghög var så framgångsrikt att det nu har blivit en permanent verksamhet. Av 340 deltagare hittade 280 jobb eller började studera under de första tre åren.