Vad ska de nya platserna på Drottninghög heta?

Vi bjuder in till en kväll om nya och gamla namn på Drottninghög. Birgitta Witting och Joakim Thomasson från Kulturmagasinet kommer och berättar om namnen och dess historia.

Under kvällen får du veta hur det går till när gator och platser namnsätts och vem det är som bestämmer det. Vi vill också ha hjälp med att ta fram bra förslag på namn på parkområdet och den nya lokalgatan, vi är säkra på att ni som bor och besöker Drottninghög kommer med de bästa förslagen.

När: Onsdag den 3 februari klockan 18.00
Var: Idé A, Drottninghög. Blåkullagatan 3

Vi bjuder på lättare förtäring.
Ingen anmälan, det ärbara att komma.

Bild: Helsingborgs museers samling – Carlotta