Tornet är med och bygger framtidens Drottninghög

Projekt DrottningH är inne i en intensiv genomförandefas på Drottninghög och som en del av detta säljer Helsingborgshem nu en byggrätt till fastighetsbolaget Tornet.

Helsingborgshem har i veckan tagit beslut om att sälja en av byggrätterna längs med Vasatorpsvägen där det idag finns garage och parkeringsplatser till Tornet.

– Vi är glada att vi har ett avtal klart med Tornet som kommer att bidra till det långsiktiga målet att fördubbla antalet lägenheter på Drottninghög. Försäljning av byggrätten ligger i linje med Helsingborgshems ambitioner att tillföra fler lägenheter och fler olika fastighetsägare på Drottninghög, berättar Lars Hansson, styrelseordförande i AB Helsingborgshem.

Tornet planerar för 56 hyreslägenheter med byggstart under andra kvartalet 2017.

– Tornet ser fram emot att i samarbete med Helsingborgs Stad och Helsingborgshem ytterligare utveckla Drottninghög till en social och ekologisk hållbar stadsdel. Intill det nya kvarteret där vi ska bygga lägenheter ligger Vasatorpsvägen, som kommer att byggas om till en befolkad boulevard med kollektivtrafik på eget körfält, säger Tornets VD Göran Wendel.