Tillfällig förskola på Grönkullagatan

I början av 2015 kommer arbetet med den tillfälliga förskolan Diamanten att påbörjas. Förskolan kommer att ha plats för 80 barn och den förväntas vara klar under innan sommaren 2015.

Catharina Brandén som är projektchef på Kärnfastigheter berättar att förskolan kommer att byggas av moduler som staden redan äger och att den har ett tillfälligt bygglov som gäller i 5 år.

”Det ger oss tid att arbeta fram en bra permanent lösning för alla barn som vill gå i förskolan på Drottninghög. Modulerna kommer att se ganska alldagliga ut då de kommer, men när de är klara kommer det att vara en riktigt fin förskola både inne och ute.”

När förskolan är klar kommer de att anordna ett öppet hus så att alla som vill får komma och titta på den nya förskolan.