Snart dags för samråd : Grönkullagatan1, 3, 5 och 7

I januari ansökte vi om ny detaljplan för området som omfattar området Grönkullagatan 1, 3, 5 och 7. I augusti är det dags för samråd.

Processen med att ta fram en ny detaljplan har nu gått vidare och Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att starta samrådsprocessen. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla som har kunskaper om området. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga fler bostäder för att nå målen i projekt DrottningH, där det på sikt kommer att finnas dubbelt så många bostäder på Drottninghög.

Samrådet kommer att starta den 22 augusti och pågår i fyra veckor. Under samrådsprocessen har du möjlighet att titta på planförslaget, tycka till och lämna dina synpunkter. Här kan du läsa mer om vad en detaljplan är.

Vem kontaktar jag med frågor?
Har du några frågor så kontakta gärna Helsingborgshems projektsamordnare

Daniel Kirschner, projektsamordnare
tel 042-20 80 51 daniel.kirschner@helsingborgshem.se
Li Hautala, projektsamordnare
tel 042-20 80 56 li.hautala@helsingborgshem.se