Snart börjar renoveringen av Grönkullag 9, 11 och 13

Nu har alla hyresgäster på Grönkulla 9,11 och 13 godkänt renoveringen och ombyggnaden. Det innebär att Helsingborgshem kan påbörja arbetet som planerat.

Det som händer nu är att man förbereder marken för att kunna ställa ut redskaps- och arbetsbodar på grönområdet mellan husen. Det kommer att ta ner en del träd och buskar som kommer att återställas då arbetet är klart. Under dagtid kommer det även att vara en del störande ljud.

För allas säkerhet kommer de att sätta upp byggstaket runt husen och på gårdarna där arbetar pågår. Följ skyltningen för att se hur du lättast tar dig fram och runt i området. Det kommer att vara mycket trafik i området under hela byggtiden så tänk på att vara uppmärksam när du är utomhus.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/154/2016/01/byggmaskin.png