Samråd för västra delen av Grönkulla

Mellan den 22 augusti och 22 september pågår samråd för västra delen av Grönkulla här på Drottninghög. Syftet med samrådet är att informera om samt samla in synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen beskriver vad marken får användas till och hur stora hus som får byggas där, här kan du läsa mer om hur detaljplaneprocessen fungerar. När det gäller västra Grönkulla gör den nya detaljplanen det möjligt att bygga fler bostäder för att nå målen i projekt DrottningH, vilket är att det på sikt ska finnas dubbelt så många bostäder på Drottninghög.

Området som berörs av den nya detaljplanen är Grönkullagatan 1, 3, 5 och 7 vilket är markerat på kartan nedan. Inom detta område prövas möjligheten att uppföra nya bostäder samt butiker, kontor och parkeringshus för att skapa en mer blandad stadsbebyggelse och en ökad variation av service- och näringsverksamheter.

Detaljplanen är ett förslag
Så här långt har inga beslut fattats om att det är precis så här området ska utvecklas. Det finns heller inga beslut på vad vi ska göra med de olika husen, förutom för Grönkullagatan 5 som kommer att renoveras.

Om samrådet
Under samrådet kommer du som boende på Drottninghög får möjlighet att ta del av förslaget, ställa frågor och komma med synpunkter. Förslaget finns att se på IdéA biblioteket, på stadsbyggnadsförvaltningen (Järnvägsgatan 22) och på helsingborg.se/drottningh under hela samrådsperioden.

Det finns även möjlighet att följa med på en promenad i planområdet där du har möjlighet att berätta vad du tycker. Välj mellan onsdag 7 september klockan 18:00-20:30 och lördag 10 september klockan 14:00-16:30. Det är gratis och vi samlas i DrottningH´s projektlokal, Blåkullagatan 15

Under hela samrådsperioden 22 augusti 2016 till 22 september 2016. är du välkommen att lämna skriftliga synpunkter till: stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se. Glöm inte skriva ditt namn.

Handlingar samråd
Karta samråd
Planuppdrag