Samråd för ny detaljplan i Drottninghögs centrum

Torsdagen den 20 april tog Stadsbyggnadsnämnden beslut om att den nya detaljplanen för Drottninghögs centrum ska ut på samråd i maj. Det innebär att du som bor på Drottninghög har möjlighet att lämna dina synpunkter på planen.

Drottninghögs centrum med både handel, resturanger, mötesplatser och service är viktigt för området. Projekt DrottningH fokuserar på hur centrum kan utvecklas och bli ännu bättre i framtiden. Som en del av detta arbete har vi tagit fram en ny detaljplan som beskriver vilka möjligheter som finns att utveckla centrum.

Samrådet kommer att starta den 8 maj, då kommer du kunna ta del av planen i en utställning på Idé A biblioteket. Det kommer också att bli 2 samrådspromenader med tillhörande samrådsmöten där du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Vi kommer även att ha en aktivitet med klass 6 på Drottninghögsskolan där barnen kommer att få tycka till om tryggheteten i centrum. Mer information om alla samrådsaktiviteter kommer på vår hemsida i början på maj.

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Här kan du läsa mer om vad en detaljplan är.

Har du frågor om samrådet kan du kontakta Emma Olvenmyr.

Illustration över planen för Drottninghögs centrum.