Riskbedömning av markprover klara

Under 2016 har Helsingborgs stad och Helsingborgshem tagit markprover vid flera tillfällen på Drottninghög. Senast var i oktober då SWECO fick i uppdrag att göra en miljöriskbedömning utifrån att det finns DDT i marken där det tidigare funnit fruktodling och PCB som läckt ut från fogarna i närheten av husen och uteplatserna. Nu är riskbedömningen färdig.

Slutsatsen är att det inte föreligger risk för människors hälsa eller miljön och att det inte finns något behov av att göra några åtgärder. Det är dock viktigt att ta hand om jord och schaktmassor om man börjar gräva i dessa områden. Miljöriskbedömning har utförts för att klarlägga vilka eventuella risker föroreningarna inom område utgör för människors hälsa och miljö.

När man bygger i stadsmiljöer och förtätar städer är det inte ovanligt att man gräver upp saker som kommit ner i marken för många år sedan. Då vi gjorde vid Drottninghögsparken och då vi renoverar och bygger nytt ser vi till att ta hand om de föroreningar som finns på ett bra sätt.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakat Ludvig Landen som är specialist mark och grundvatten på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Bilden visar det område där de tagit prover