Projekt Rekrytera slår upp dörrarna i januari

I januari startar projektet sin verksamhet som ska hjälpa fler människor på Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal att hitta arbete eller utbildning.

Projekt Rekrytera är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Helsingborgshem, Försäkringskassan samt Vårdcentral Drottninghög. Projekt Rekrytera arbetar för att hitta effektiva vägar ut på arbetsmarknaden för boende i Nordöstra staden.

– I projektet ska vi hjälpa invånarna på deras resa mot arbetsmarknaden och/eller utbildning på ett smidigare och enklare sätt. Tack vare att alla instanser kommer att finns under samma tak kommer vi bättre kunna hjälpa dig som invånare. Vi kommer inte att slussa dig vidare till en annan instans utan det stannar här. Vi gör en plan tillsammans med dig, säger Besnik Nikqi, Brobyggare i projekt Rekrytera.

Det handlar också om att vara ett stöd för arbetsgivare att kunna rekrytera rätt personal. Projektet samarbetar med näringslivet för att kunna erbjuda exempelvis trainee- praktikplatser, kontaktnät, yrkesutbildning samt mentorskap och vägledning.

Projektgruppen består av arbetsförmedlare, coacher, studie- yrkesvägledare, handläggare, brobyggare, matchare samt läkare.

Projektet delfinansieras av programmet Europeiska socialfonden.

För mer information: Läs intervjun med Rekryteras första brobyggare Besnik.
Rekryteras hemsida.