Projekt DrottningH och kontaktcenter kommer till Idé A

På onsdag den 14 september klockan 18:00 anordnar Idé A Drottninghög sitt första onsdagsarrangemang för hösten. Då kommer representanter från Helsingborgs stad och Helsingborgshem vara på plats och berätta om projekt DrottningH.

Vad händer i projektet just nu och vad innebär den nya detaljplanen för Grönkulla västra? Projektledaren och planarkitekten för projekt DrottningH berättar om den nya detaljplanen och du har möjlighet att ställa frågor. Helsingborgshem informerar om vad som är på gång i området och svarar på dina frågor.

Under kvällen får du också veta mer om olika tjänster från Helsingborg kontaktcenter. Där finns bland annat specialiserade rådgivare inom
flera olika områden som kan göra din vardag enklare. Vid träffen deltar två av dessa, äldreombudet och ombudet för personer med funktionsnedsättning.

Vi bjuder på fika.

Onsdag 14 september kl 18:00 på Idé A Drottninghög, Blåkullagatan 5.
Samarrangemang med Drottning H, Kontaktcenter och Helsingborgshem.

Välkommen!