Projekt DrottningH går med i Citylab action

Projekt DrottningH har gått med i Citylab action vilket bland annat handlar om att göra stadsdelar mer resurs- och klimatsmarta.

Det är flera projekt från olika delar av Sverige som kommer samarbeta i Citylab som leds av organisationen Sweden Green Building Council.

Grön Ide A Redigerad IMG_1753
Grön Ide A Redigerad IMG_1753

Citylab är ett forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling. Projektets syfte är att stödja stadsutvecklingsprojekt som ska utveckla stadsdelar och bygga bostäder utan att klimatet och miljön påverkas negativt. Resultatet av citylab kommer att blir en guide som säkerhetsställer att stadsutvecklingsprojekt arbetar med hållbarhet i alla olika faser.

– Projekt DrottningH går med i Citylab för att sprida vår kunskap och ta del av andras erfarenheter. DrottningH är det enda projektet från Skåne som är med. Hållbarhetsfrågor har sedan starten varit viktiga för projekt DrottningH och vi vill hjälpa till att ta fram ett enhetligt hållbarhetssystem för Sverige, eftersom det saknas idag, säger Anders Landsbo, projektledare DrottningH.

Ansvarig: Anders Landsbo