Princesslekplats på Drottninghög

Nu bygger vi en ny spännande lekplats på Drottninghög. Lekplatsen, Prinsessor och drakar, ligger i närheten av stadsodlingen, en boulebana, skolan, kyrkan och centrat. Detta för att skapa en attraktiv mötesplats för både unga och gamla.

Den nya lekplatsen är en del i arbetet med att utveckla och förbättra de gröna ytorna på Drottninghög. Målet är att grönområdena ska bli tryggare platser att röra sig på, att de ska bli mer öppna och erbjuda något för alla Drottninghögs invånare och besökare.

Du som passerar området berörs inte i någon större utsträckning av arbetet. Du kan till exempel använda alla gångbanor i närheten.