Ny plan för Drottninghögs centrum

I slutet av mars lämnade Helsingborgshem in en ansökan om att skapa en detaljplan för Drottninghögs centrum.

När ansökan har blivit godkänd är det planavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen på Helsingborg stad som tar fram planen.

Detaljplanen kommer att utreda vilka möjligheter som finns att utveckla centrum, som en del av projekt DrottningH.
Hur kan vi ta tillvara det som redan nu är bra i centrum och göra det ännu bättre för boende och besökare?

Centrum på Drottninghög fungerar på många sätt väldigt bra redan idag men vi vill se en fortsatt utveckling och att det även bli möjligt att bo här”
– Mia Larsson, Helsingborgshem.

Målet är att skapa ett mångsidigt centrum med olika typer av verksamheter utifrån behov och önskemål från invånare både på Drottninghög och dess närområden.

När det finns ett förslag så kommer boende, verksamma på området och andra som berörs av planen få tycka till och lämna synpunkter på förslaget.

Har du frågor?
Kontakta Mia Larsson, projektledare, Helsingborgshem

mia.larsson@helsingborgshem.se

Läs här för att få mer information om vad en detaljplan är!