Ny gata på Drottninghög

Under hösten 2015 med start i oktober/november kommer den befintliga cykel- och gångvägen på Grönkulla att börja byggas om till en lokalgata. Det är en del av det som händer nu när det finns en detaljplan för en del av området.

Syftet är att göra det lättare att ta sig till Grönkullagatan när området förtätas och även till de nya bostads-, kontors och förskolelokalerna som kommer byggas i framtiden. Gatan förväntas vara klar i april/maj 2017. När gatan är klar kommer den att öppnas upp för biltrafik med en max hastighet på 40km/h. Det kommer byggas en trottoar längs husen Grönkullagatan, på andra sidan kommer en cykelbana byggas.

Här kan du läsa mer om den nya lokalgatan.