Nu utför vi fördjupad mark- och miljöundersökning av Solhålan.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att förbättra området kring badet på Drottninghög genom att göra den mer tillgänglig och attraktiv för de boende på Drottninghög. Arbetsnamnet på området är Solhålan.

Tanken är att de som vill ska kunna använda Solhålan till aktiviteter på ett bättre sätt än vad de kan göra idag. Vi planerar därför att dränera den leriga gräsmattan så att den går att använda till olika aktiviteter.

Förberedande arbeten och provtagningar: Vid förändringar i områden som till exempel Drottninghög, så undersöker vi marken innan vi börjar arbeta. Staden har därför anlitat Sweco för att genomföra mark- och miljöundersökningar. De kommer att undersöka marken, för att ta reda på vad området kan användas till och om det finns några föroreningar där. Även undersökning av grundvattnet ingår i uppdraget. Detta är kompletterande undersökningar till de prover som togs tidigare i år.

Vad händer nu? Den 11-13 mars utför Sweco provtagning på plats med hjälp av en liten bandtraktor. Resultatet beräknas vara klart i början av april. Först därefter vet vad vi kan anlägga i området och hur vi ska göra det.

Har du frågor om Solhålan eller provtagningen kontakta Magnus Kjellsson projektingenjör Stadsbyggnadsförvaltningen Telefon: 042 10 31 94, e-post magnus.kjellsson@helsingborg.se