Nu testar vi en SMS-tjänst för störningsinformation

Nu kan du anmäla dig till vår SMS-tjänst och få störningsinformation direkt i din mobiltelefon.

Genom vår SMS-tjänst kan du få snabb information om störningar som kan påverka dig som boende eller verksam på Drottninghög. Exempelvis kan du få information om när ledningar eller vattnet stängs av, eller annan viktig information kopplat till pågående projekt i området. Det kostar inget att vara med. Du anmäler dig till tjänsten genom att följa instruktionerna nedan:

Så anmäler du dig till tjänsten Skicka ”Start” i ett SMS till +4670903294661

Så avanmäler du dig till tjänsten Skicka ”Stopp” i ett SMS till +4670903294661

Vi kommer att fortsätta att informera dig på andra sätt också men detta är en möjlighet att få snabb information om något skulle ändras med kort framförhållning. Vi kommer att testa SMS-tjänsten under 6 månader och sedan utvärderar vi hur den har fungerat.