Nu gör vi plats för nya lägenheter på Drottninghög

Helsingborgshem har nu fått bygglov och starbesked för den första nyproduktionen på Drottninghög. Det innebär att de nu river huset på Grönkullagatan 15 där det tidigare funnits 27 lägenheter.

I mars börjar de bygga de nya husen. Det blir totalt 67 nya lägenheter, fördelat på 1:or till 5:or. Planen är att det ska vara klart för inflyttning i slutet av nästa år. Den långsiktiga målsättningen är skapa bättre boendemiljö och fler bostäder på Drottninghög. Vi vill skapa en blandad stadsbebyggelse med ett mer varierat utbud av bostäder. På sikt kommer antalet bostäder att fördubblas från dagens cirka 1000 till 2000 bostäder år 2035.

Vid frågor kontakta Gunnar Blomé på Helsingborgshem.