Nu är detaljplanen för Grönkulla västra klar

Detaljplanen började gälla i mitten på juli och är utformad för att skapa bostäder med bättre boendemiljö både när det gäller hur kvarteren utformas och i utbudet av olika bostäder.

Planen berör västra delen av Grönkulla, området längs Regementsvägen och mötet med Vasatorpsvägen. Den nya detaljplanen innehåller byggrätter för cirka 200 nya bostäder och ett p-hus på ca 200 platser. Det kommer även att bli en kontorsbyggnad på 11 våningar som uppförs i samverkan med Stenströms.

Den nya planen innebär också att Helsingborgshem kommer att riva Grönkullagatan 1, 3 och 7 för att skapa utrymme för att bygga nya hus. Rivningen sker tidigast under 2018.

Boende kommer att bli erbjudna en annan lägenhet som så långt det är möjligt motsvarar den man har idag, i första hand inom stadsdelen. Ingen kommer att bli utan bostad.

För frågor, kontakta Gunnar Blomé, projektchef stadsdelsutveckling