Markundersökning vid Regementsvägen

I början av juni kommer vi att göra en markundersökning i området som angränsar till Regementsvägen. Markundersökningen är en del av planarbetet med den första detaljplanen för Grönkullagatan.

Undersökningen gör vi för att ta reda på förutsättningar för att eventuellt bygga på området i framtiden. Du kommer att märka att arbetet startat genom att det kommer dit en bandvagn som gör undersökningen. Det är Sweco som genomför undersökningen.

Vi räknar med att klara av arbetet under en dag. Det blir inte mycket störningar och bandvagnen som vi borrar och trycker med låter inte så mycket, säger Hans Persson från Sweco.