Helsingborgshem har ansökt om en första detaljplan för Drottninghög.

Helsingborgshem har ansökt om en detaljplan för det första delområde på Drottninghög. Det är den mellersta delen av Grönkullagatan. Nu väntar beslut om att ge projekt DrottningH i uppdrag att börja jobba med detaljplanen. Det finns nu en bild med vilket område det gäller.

Inom det markerade området på kartan finns idag sju hus och alla husen kommer att förändras på något sätt. Några ska renoveras och några behöver rivas för att ge plats åt nya bostäder. Det är ännu inte bestämt hur många eller vilka hus som ska renoveras och vilka som ska rivas. Det är heller inte klart hur många nya bostäder det ska bli inom det markerade området på kartan. Målet för hela Drottninghög är på sikt att det ska finnas dubbelt så många bostäder som det finns idag.

Under de närmaste dagarna kommer representanter från Helsingborgshem och DrottningH att finnas på Grönkulla för att ta emot frågor och funderingar kring den information som går ut i det här brevet.

Här finns vi:
18/9 kl 16-19: ute vid gatan mellan Grönkullagatan 9 och 13
19/9 kl 9-12: vid gång- och cykelvägen mot Maxi, mellan Grönkullagatan 11 och 15
19/9 kl 15-19: ute vid gatan mellan Grönkullagatan 9 och 13
20/9 kl 9-12: vid gång- och cykelvägen mot Maxi, mellan Grönkullagatan 11 och 15
20-/9 kl 14-17: ute vid gatan mellan Grönkullagatan 9 och 13

Du är också välkommen att kontakta Li Hautala på adress li.hautala@helsingborgshem.se eller Daniel Kirschner på telefon 042-20 80 51, eller besöka oss på vårt kontor vid Drottninghögs centrum där vi finns på onsdagar kl 14-16.

Läs mer på Helsingborgshems hemsida.