Helsingborgshem ansöker om en ny detaljplan

Helsingborgshem har ansökt om en ny detaljplan för etapp 2 på Grönkulla.

Som en del av projekt DrottningH och förändringsarbetet på Drottninghög har Mark- och exploateringsenheten inom Helsingborgs stad fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Den kommer att beröra Drottninghögs västra del, delen kallas etapp 2, se kartan nedan.

Karta etapp 2
Karta etapp 2

En detaljplan visar vad marken får användas till och hur stora hus som får byggas där. Den nya detaljplanen för etapp 2 ska göra det möjligt att bygga fler bostäder eftersom ett av målen för projekt DrottningH är att det på sikt ska finnas dubbelt så många bostäder på Drottninghög som det finns idag.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/154/2015/08/Etapp-2-skiss-1024x705.jpg

Etapp 2 skiss
Etapp 2 skiss

När ett förslag till ny plan är färdigt kommer det att finnas möjlighet att titta på förslaget, ställa frågor och komma med synpunkter. Vi beräknar att detaljplanen kommer börja gälla först under hösten 2016 och först därefter kan de börja bygga.

Här kan du läsa mer om vad en detaljplan är och hur detaljplaneprocessen.

Planprocessen
Planprocessen

Kontakt: Anders Nilsson, SBF.