Happy Halloween, burkar och skattjakt

Bilden är från kontoret på D7. Här bakom finns skatten!