Granskning av detaljplanen

Mellan den 8 september och den 12 oktober 2014 är det dags för granskning av den första detaljplanen.

Under våren 2014 var den första detaljplanen ute på samråd och det fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu har planen ändrats med bakgrund i dessa synpunkter. Mellan den 8 september och 12 oktober kommer planen därför att ställas ut igen och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Mellan den 8-28 september finns planen utställd på Stadsbyggnadsförvaltningen på Järnvägsgatan 22.

Mellan 15-28 september kommer planen att vara utställd på IdeA. Utställningen kommer att vara bemannad den 17, 24 och 25 september mellan kl 14-16. Då kan du ställa frågor och prata med ansvarig planarkitekt. Det kommer även att finnas en aktivitet för barn.

Läs mer om den första detaljplanen här.

För mer information om detaljplaneprocessen se här.

Handlingar samråd
Karta samråd