Fortsatta markundersökningar på Drottninghög

Med start den här veckan kommer projekt Drottninghög att undersöka marken på tre olika områden på Drottninghög. Detta gör vi för att för att ta reda på hur det ser ut under marken i områden som vi vill arbeta vidare med i projektet de kommande åren.

Vi kommer även att undersöka om det finns några föroreningar i dessa områden.

Undersökningen är en fortsättning på det arbetet som startades förra året säger Johan Cedergren som är exploateringsingenjör på Helsingborgs stad. Vi har titta på gamla dokument och kartor för att få en bild av vilka verksamheter som har funnit på Drottninghög tidigare. Vi vet till exempel att det funnits en fruktodling på delar av Drottninghög.

Här kommer vi att göra markundersökningar.

Arbetet kommer att börja på Drottninghögs centrum och sedan kommer man fortsätta med östra Drottninghög vid grönområdet mellan Vasatorpsvägen och Drottninghögsvägen samt Västra Drottninghög vid grönkullagatan 1-7.

Så här går markundersökingen till
Det är Sweco som på uppdrag av Helsingborgs stad kommer att genomföra undersökningarna. Med hjälp av ett bandfordon kommer man att borra provhål på olika platser. Man borrar hål från markytan och ner till 10 meters djup. Det kommer att låta en del under tiden som man borrar och det kan påverka framkomligheten på vissa ställen. Arbetet pågår under dagtid och kommer att ta 1-2 veckor. Arbetet börjar i Drottninghögs centrum för att sedan fortsätta till grönområdet mellan Vasatorpsvägen och Drottninghögsvägen samt Grönkullagatan 1-7.Sweco kommer även att ta en del ytliga prover de grönområden som tidigare varit fruktodling

Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta Johan Cedergren, exploateringsingenjör Helsingborgs stad