Första detaljplanen för Drottninghög

Mellan den 3 februari och 7 mars går den första detaljplanen för Drottninghög ut på samråd. Då kan du ställa frågor och lämna eventuella synpunkter på förslaget. Detaljplanen fokuserar på en del av området Grönkulla i västra delen av Drottninghög.

På Drottninghögs bibliotek visas en utställning om planerna. Vid tre tillfällen finns det också möjlighet att följa med på samrådsvandringar som avslutas med samrådsmöten. Det är den 12 februari klockan 18.00, den 18 februari klockan 11.00 och den 1 mars klockan 14.00. Vi samlas vid hyresgästföreningens lokal på Grönkullagatan 11.

Andra saker vi kommer att ta upp under samrådstiden är superbussar och spårvagn, detaljplan för Fredriksdal beställd av Rikshem, vad Helsingborgshem har för planer och den nya prinsessparken.

Här under finns länkar till samrådskalenden där du kan läsa mer om vad som händer under samrådsperioden, planhandlingen för detaljplan 1, och en karta över det område vi går under planpromenaderna.