Förberedelser inför nybyggnation längs Regementsvägen

Nu börjar förberedelserna för fler bostäder och en ny förskola bredvid Regementsvägen. Första steget bli att ta bort förorenade jordmassor och ersätta dem.


När man bygger i stadsmiljöer och förtätar städer är det inte ovanligt att man gräver upp saker som kommit ner i marken för många år sedan. Vi har gjort flera olika undersökningar av marken i området och hittat föroreningar längre ner i marken som vi nu kommer att ta bort.

Arbetet kommer att påbörjas i slutet av mars men redan nu förbereder vi genom att plocka bort en del träd och buskar. Arbetet kommer att pågå i cirka 1 månad. Sedan kommer arbetet stå stilla ett tag innan exploatören börjar bygga de nya husen.

Hur påverkas du som bor på Drottninghög?
Hela arbetsområdet kommer att hägnas in så att ingen av misstag kan komma in. Gång- och cykelbanan mellan Drottninghögsparken och Ica Maxi kommer att stängas av och du kommer att behöva ta andra vägar. Vi kommer att tydligt skylta vilka vägar du kan ta istället.
På Regementsvägen kommer ca 15 lastbilar med släp att köra varje dag. De kommer att köra in och ut via Gulkullagatan. Det är en grävmaskin som kommer att arbeta i området mellan klockan 07.00 och 16.00.

Varför behöver vi göra detta?
Området har tidigare varit en sandtäckt som sedan fyllts ut med framförallt bygg- och trädgårdsavfall. Vi har gjort flera olika undersökningar av marken i området. Det översta jordlagret på 0,7 meter innehåller inga förhöjda halter av förroreningar och efter provtagning räknar vi med att kunna lägga tillbaka den jorden. Marklagret längre ner har vi hitta föroreningar som vi nu kommer att ta bort.

Vilka kommer att utföra arbetet?
Grävarbetet kommer att utföras av Skanska och provtagningen kommer att göras av SWECO.

Frågor och mer information: Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Magnus Kjellsson, projektingenjör, Magnus.Kjellsson@helsingborg.se, 042-10 31 94.