Förbättringar av ”Hålan”

Under sommar och höst 2015 förbättrar Stadsbyggnadsförvaltningen ”Hålan” på Drottninghög.

Bland annat ska den leriga gräsmattan dräneras så det går att spela fotboll om man vill. Dagvatten ska ledas ner till en mindre damm och en låg gräsvall ska skydda badet från översvämningar.

Inför detta arbete gör vi några olika gropar där vi undersöker grundvatten och markförhållanden. Dessa gropar kommer att göras under två dagar i januari 2015. Ett rör för att studera grundvattennivån kommer att finnas kvar till sommaren.
Utförare: Sweco