Ett nytt sätt att presentera Drottninghög

Projekt DrottningH har tagit fram en animation som på ett enkelt och tydligt sätt visar upp Drottninghög och arbetet med projektet.

Animationen är framtagen för att visa hur området faktiskt ser ut på en karta, för att visa på vilka kvalitéer och behov som finns i området, och för att enkelt förklara och illustrera några av de många delarna i själva arbetet med projekt DrottningH.

Alla som är nyfikna på området eller på projektets arbete ska med animationen som grund snabbt kunna få en klar och tydlig bild av Drottninghög och förstå hur staden arbetar för att utveckla området.

Från början är animationen gjord för att projiceras på en fysisk modell av området. En sådan fysisk modell kommer tillsammans med animationen att ställas ut på Idé A Drottninghög under samrådsperioden för den första detaljplanen, som projektet just nu arbetar med, i början av 2014.