DrottningH medverkar på Ekobyggmässan

DrottningH medverkar på Ekobyggmässan den 11-12 september i Kista. Samtidigt pågår även Sweden Green Building Conference där projekt DrottningH är nominerade till Sweden Green Building Awards.

Under två dagar blir Kistamässan en attraktiv arena för grönt byggande och hållbar stadsutveckling för aktörer i framkant. Mötesplatsen kommer att erbjuda spännande föreläsare och debatter, utflykter till gröna stadsplaneprojekt i Stockholm, företag som presenterar den senaste gröna tekniken och mycket mer.

Projekt DrottningH kommer att medverka med sin utställningshusvagn för att visa upp hur vi har arbetat med de boende på området med olika typer av dialoger. Vi hoppas även att kunna knyta kontakter och byta idéer med andra som arbetar i liknande projekt. En annan målgrupp är byggherrar som vi hoppas skall bli intresserade av att vara med och utveckla Drottninghög.

Läs mer om Ekobyggmässan och Green Building Conference här.