DrottningH gästades av delegation från Vietnam

Tisdagen den 10 september besöktes Drottninghög av en grupp intresserade stadsutvecklare från Hanoi som ingår i ett treårigt SIDA-finansierat projekt om hållbart stadsbyggande.

Det var representanter från såväl lokala som centrala myndigheter, universitetet samt branschorganisationen Vietnam Green Building Council. Besökarna fick ta del av vad som pågår inom DrottningH med visst fokus på medborgardialog och områdets hållbarhetsarbetet. Dessutom fick de höra mer om stadsutvecklingen av H+.

Delegationen från Vietnam gav å sin sida en lärorik presentation om den utveckling i hållbar riktning som pågår i Hanoi. Skillnaderna är stora kring behov och investeringsförmåga, men också vilken betydelse frågor som estetik, transporter och dialog har för utvecklingen av den stadsmiljön. Deras gigantiska utbyggnadsprojekt får såväl H+ som DrottningH att förefalla försvinnande små, men ändå finns det mycket oss att lära av varandra.

Slutsatsen blev att det trots olikheter finns många gemensamma frågor inom området hållbarhetsutveckling.