Drotta-guider tar fram koncept för guidning

Drotta-guider är ungdomar i åldrarna 16-20 år som bor på Drottninghög och är engagerade i sitt boendeområde.

Målet är att vi inom projekt DrottningH tillsammans med ungdomarna ska skapa en bredare bild av området och samla upp de historier som finns hos de boende. Följ deras arbete i Drotta-guidernas blogg.