Den första ombyggnaden: Grönkullagatan 9, 11 och 13

Den första ombyggnaden inom ramen för projekt DrottningH är nu snart på gång. Den kallas för etapp 1 och det är Grönkullagatan 9, 11 och 13 som kommer att byggas om.

De boende där har i dagarna fått information om vad det kommer att innebära för dem. Nu väntar utredning för att få detaljerna på plats och sedan kommer de berörda hyresgästerna i vanlig ordning att få all information och lämna sitt godkännande innan Helsingborgshem kan sätta igång.

Karta etapp 1
Karta etapp 1

Här börjar dem. De markerade husen omfattas av ombyggnaden i etapp 1. På sikt kommer utvecklingen inom projekt DrottningH att beröra alla bostäder på Drottninghög. I dagsläget finns det inga beslut om vad som ska hända med övriga hus på området.

Fler och mer varierade bostäder

På sikt kommer alla bostäder på Drottninghög att omfattas av förändringar på något sätt, men i dagsläget finns inga beslut om vad som ska hända med några andra hus än dessa tre. Vi utreder olika alternativ för att se hur vi kan nå projektets långsiktiga mål om dubbelt så många bostäder på området, mer variation bland bostäderna och bra boendemiljöer för dig som bor här idag och för kommande generationer av Drottninghögsbor.

Helsingborgshem och Helsingborgs stad arbetar tillsammans i projektet för att stärka allt det som är bra på Drottninghög – den gröna, familjevänliga miljön, ett stort utbud av aktiviteter och välfungerande mötesplatser, samhörigheten och engagemanget. Genom att öppna upp området, öka den upplevda tryggheten, skapa bra flöden och stärka kopplingarna till omkringliggande områden som Fredriksdal och Dalhem vill vi ge fler möjlighet att upptäcka alla dessa fina kvaliteter.