Boende tycker till om ny lekplats

Redan till sommaren 2014 kommer det hända saker med grönytorna på Drottninghög. Just nu arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att ta fram ett förslag på en ny lekplats.

Den första måndagen i november träffade representanter från DrottningH och stadsbyggnadsförvaltningen några av Drottninghögs invånare för att berätta om DrottningH park, ett delprojekt från stadsbyggnadsförvaltningen som ska utveckla mötesplatserna på Drottninghög. Redan till sommaren planeras en ny lekplats stå klar på grönytan i närheten av skolan.

Landskapsarkitekterna Josette Dahlin och Kalle Magnér berättade om planerna för områdets gröna ytor. I arbetets första etapp kommer man tillsammans med de som bor på Drottninghög titta på tre saker: En ny lekplats för barn 1-10 år, odlingsytorna och boulebanan.

Grönområdena ska bli tryggare platser att röra sig på, mer öppna och kunna erbjuda något för alla Drottninghögs invånare och för besökare. I projektets andra etapp fortsätter vi att arbeta med möjligheter och utveckling för det stora grönområdet vid Drottninghögsbadet, berättar Josette.

Senare i vinter kommer stadsbyggnadsförvaltningen att kunna presentera en mer exakt plan över hur den nya lekplatsen och området runt den skulle kunna se ut.