Avstängd gångväg väster om Drottninghögsskolan

Idag startar markarbeten på gångvägen väster om skolan, där ska det bli en ny ledning som ska förse det nya växthuset med vatten.

Mellan Vasatorpsvägen och prinsesslekplatsen blir framkomligheten kraftigt begränsad. Välj en annan väg om du har möjlighet! Vägen förväntas vara återställd i januari.

Vill du ha störningsinformation direkt till din mobil? Anmäl dig till störnings-sms genom att följa instruktionerna här!

Har du frågor? Kontakta Magnus Kjellson på Stadsbyggnadsförvaltningen.