Delaktighet och samverkan

För oss i projekt DrottningH är det viktigt att få veta vad du tycker. Detta för att vi ska kunna ändra det som inte är bra och fortsätta med det som fungerar.

Det finns många sätt att berätta vad du tycker. Det går naturligtvis bra att ringa eller skicka e-post till oss men ett enkelt sätt är att använda vår e-tjänst. Den gör det enkelt för både dig och oss att hantera synpunkter.

Här kommer du till e-tjänsten Tyck till om DrottningH.

När vi arbetar med större planer för Drottninghög bjuder vi in till samrådsmöten. När det kommer nya samråd kommer du att kunna läsa om det här på sidan. Du kan även se vilka samråd som pågår just nu i hela Helsingborg genom att klicka här.

Dialog 3.0

För att involvera invånarna i projekt DrottningH har vi drivit delprojekt Dialog 3.0 under 3 år. Syftet var att göra invånarna medvetna om de kvaliteter och den potential som finns i området med fokus på ungdomar. Dialog 3.0 startade som en fortsättning på de tidigare dialogprojekten Arkitekter i skolan(PDF) och Mina kvarter. (PDF)

Målen med delprojektet var att:

  • Involvera barn och ungdomar i stadsutvecklingen.
  • Samla in, tydliggöra och visualisera gemensamma förväntningar, förhoppningar, förslag och drömmar för Drottninghög.
  • Förmedla olika visioner för Drottninghög.
  • Kunskapsuppbyggnad.
  • Vara ett dialogstöd för andra delprojekt.