Delaktighet och samverkan

För oss i projekt DrottningH är det viktigt att få veta vad du tycker. Detta för att vi ska kunna ändra det som inte är bra och fortsätta med det som fungerar.

När vi arbetar med större planer för Drottninghög bjuder vi in till samrådsmöten. När det kommer nya samråd kommer du att kunna läsa om det här på sidan. Här kan du se vilja detaljplaner det arbetas med just nu samt när det är samråd för olika projekt. 

Dialog 3.0

För att involvera invånarna i projekt DrottningH har vi drivit delprojekt Dialog 3.0 under 3 år. Syftet var att göra invånarna medvetna om de kvaliteter och den potential som finns i området med fokus på ungdomar. Dialog 3.0 startade som en fortsättning på de tidigare dialogprojekten Arkitekter i skolan(PDF) och Mina kvarter. (PDF)

Målen med delprojektet var att:

  • Involvera barn och ungdomar i stadsutvecklingen.
  • Samla in, tydliggöra och visualisera gemensamma förväntningar, förhoppningar, förslag och drömmar för Drottninghög.
  • Förmedla olika visioner för Drottninghög.
  • Kunskapsuppbyggnad.
  • Vara ett dialogstöd för andra delprojekt.