Filborna 30:1 Förskola

Under 2017 arbetar vi med att ta fram en detaljplan för tomten bredvid tennisplanen i den östra delen av Drottninghög. Här undersöker vi möjligheten att bygga en ny förskola.

Det blir samråd för planen i slutet av 2017 eller början på 2018.