Fältköket 5

Just nu arbetar vi med en detaljplan för utveckling av Drottninghögsbadet. Syftet med detaljplanen är att utveckla den befintliga badanläggningen på Drottninghög till att även inkludera lokaler för fritidsverksamheter samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Genom att bygga ut, samt att delar av befintliga bebyggelsen byggs på med en våning så kommer det att skapas bättre förutsättningar för en ny multifunktionsbyggnad. Läs mer om planarbetet här.