Drottninghög Södra 3

Vi arbetar med en ny detaljplan för Drottninghögs centrum för att undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla centrum.

I maj 2017 hade vi samråd för planen och nu arbetar vi med att justera förslaget inför granskningen.

Här kan du läsa mer om vad planen innebär:

Handlingar samråd
Karta samråd
Planuppdrag

.