Detaljplan 2

Under hösten 2016 har detaljplan 2, planen för västra delen av Grönkullagatan varit ute på samråd.

Den nya detaljplanen för etapp 2 ska göra det möjligt att bygga fler bostäder, eftersom ett av målen för projekt DrottningH är att det på sikt ska finnas dubbelt så många bostäder på Drottninghög. Under hösten har planen varit ute på samråd och nu arbetar planarkitekterna med att gå igenom de inkomma synpunkterna och göra ändringar i planen.

Här hittar du handlingarna som togs fram till samrådet
Här kan du läsa mer om planprocessen

Etapp 2 skiss

Kontakt: Emma Olvenmyr, SBF.