Drottninghögs centrum

Att det finns ett levande centrum med både handel och service är viktigt för Drottninghög. I projekt DrottningH har vi fokus på hur centrumet kan utvecklas och göras bättre i framtiden.


Idag har Drottninghög ett centrum med både butiker, restauranger, mötesplatsen IdéA, fritidsgården Multiteket, vårdcentralen, Drottninghögsskolan och flera förskolor. Arbetet handlar om att ta tillvara på de verksamheterna som finns där idag och undersöka vilket behov de har av lokaler i framtiden.  Samtidigt undersöker vi hur vi kan skapa möjligheter för att andra verksamheter ska kunna etablera sig i Drottninghögs centrum.

I projekt DrottningH har vi fokus på att koppla ihop Drottninghög med närliggande områden och resten av Helsingborg. I juni 2019 börjar Helsingborgsexpressen att trafikera linje 1 som innebär mindre restid och ett smidigare sätt att ta sig från centrum till Drottninghög . Grannområdet Fredriksdal har inget eget centrum så därför planeras även för hur boende där lättare ska kunna ta del av Drottninghögs centrum.

Att det finns liv och rörelse i centrum under fler timmar än idag är viktigt för att öka trygghetskänslan på Drottninghög.

Arbetet med centrumutvecklingen görs i samarbete mellan Helsingborgs stad, Helsingborgshem och andra aktörer i området. Arbetet är på ett idéstadie och det finns ännu ingen tidsplan för när arbetet ska påbörjas.

Vi återkommer med mer information allt eftersom arbetet fortskrider.