Kort fakta om Drottninghög

Årtal:

1967-1969: Drottninghög byggdes.
2011: Projekt DrottningH startar.
2012: Planprogrammet godkänns.
2014: Första detaljplanen går ut på samråd.
2016: Andra detaljplanen går ut på samråd.

Siffror:
20 år, så länge kommer projektet minst att pågå.
1114 lägenheter finns på området.
3082 personer bodde på Drottninghög i december 2012.
2780 meter från knutpunkten, fågelvägen.

Ålder:
Ålders fördelning:
35 % 0-19 år.
55 % 20-64 år.
10 % 65+ år.
Medelålder: 33 år.

Området:
Centrumbebyggelsen samt alla bostäder i stadsdelen ägs av Helsingborgshem. Därutöver består bebyggelsen av Drottninghögsskolan, kyrkan och flera förskolor.

Området omges av Vasatorpsvägen, Drottninghögsvägen och Regementsvägen.

Grannområden: Dalhem, Fredriksdal, Brohult och Vasatorpsträdgård.